Magyarország GMO-mentes stratégiájának bemutatása jogszabályi hivatkozásokkal

Hazánk kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított növényekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását, és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Ennek érdekében már 2006-ban az akkori öt parlamenti párt egymással egyetértve alkotta meg Magyarország GMO-mentes stratégiáját, és az annak megvalósításához és fenntartásához kapcsolódó feladatok végrehajtási folyamatát [53/2006. (XI. 29.) OGY határozat]. Azóta ez a stratégia nem változott, sőt, a 2012. január 1-től hatályos új Alaptörvényünk XX. cikke is rögzíti, hogy:

  „XX. cikk

  (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

  (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.”

Magyarországon a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezett először a genetikailag módosított szervezetekről. Ennek 9. §-a kimondja, hogy ilyen szervezetek létrehozása, a velük folytatott kísérletek, a termesztésük, az országba való behozataluk, illetve az országból történő kivitelük csak külön törvényben meghatározott feltételekkel és módon történhet meg.

Így került elfogadásra Magyarországon, a közép-kelet európai országok közül elsőként, a géntechnológiai tevékenységeket szabályozó törvény (a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, a továbbiakban: géntörvény). A géntörvény alapján minden géntechnológiai tevékenység engedélyköteles.

A géntörvényt az európai uniós jogszabályokkal való összhang megteremtése, és egyes kérdések hatékonyabb szabályozása érdekében az Országgyűlés az elfogadása óta több ízben módosította, amely így segíti a korábban említett, 2006-ban elfogadott országgyűlési határozat céljainak elérését. A géntörvény ugyanakkor biztosítja, hogy az Európai Unióban jelenleg köztermesztésre engedélyezett géntechnológiával módosított növényeket (MON 810 GM kukorica és Amflora GM burgonya, utóbbit két év után visszavonták a piacról a Magyarország által indított és megnyert európai bírósági per ítélete alapján), illetve az Európai Unió által a jövőben esetlegesen engedélyezendő újabb géntechnológiával módosított fajtákat ne lehessen korlátok nélkül bevonni a köztermesztésbe Magyarországon. A törvény 2012-es módosítása fokozott védelmet biztosít a hagyományos és az ökológiai gazdálkodásból élőknek, valamint fontos eleme a génbankok védelme is.

A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó európai uniós irányelvek rendelkezései átültetésre kerültek a géntörvénybe és a vonatkozó hazai rendeletekbe, a GMO-kra vonatkozó EU rendeleteket pedig csatlakozásunk napjától, 2004. május 1-től Magyarországon is közvetlenül alkalmazni kell.

A géntechnológiai tevékenységeket szabályozó törvényekről, rendeletekről és országgyűlési határozatokról a jobboldalon található "Kapcsolódó oldalak" szekció „Hazai jogszabályok” oldalán tájékozódhat.