2016. szeptember 15-én jelent meg a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet, amely lehetővé tette az élelmiszerek GMO-mentes jelölését és meghatározta annak részletes feltételeit.

2020 őszén az Agrártárca bejelentett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé egy új, a kor követelményeinek jobban megfelelő, letisztultabb, a közvetítendő üzenetet jobban szemléltető tanúsító védjegyet, illetve az új, módosított védjegyszabályzatot. Az új magyar és angol nyelvű védjegy 2021. május 12-én került lajstromba.

A korábban használt „GMO-mentes termelésből” védjegyet a 2022-es évben kivezetjük a piacról, így az azt következő időszakban már csak az újonnan bejelentett védjegyek találhatóak meg az élelmiszerláncban.

 

A jelenlegi európai uniós szabályozás szerint, amennyiben egy adott genetikailag módosított szervezetet (a továbbiakban: GMO-t) az Unióban engedélyeztek élelmiszer- vagy takarmánycélú felhasználásra, akkor az áruk szabad áramlása okán azt forgalomba lehet hozni az Európai Unió teljes területén, így Magyarországon is. Az élelmiszerek és takarmányok esetében a GMO-ból előállított, illetve az azt tartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra az uniós jogszabályok kötelező jelölést írnak elő. Ugyanakkor bizonyos állati eredetű termékek kívül esnek az uniós jelölési kötelezettségen, ilyenek pl. a méhészeti termékek és a GM takarmányt fogyasztó állatok teje, húsa vagy tojása.

Mivel a tagországok nemzeti hatáskörben szabályozhatják, hogy mely esetekben lehet feltüntetni az élelmiszereken vagy takarmányokon a GMO-mentességre vonatkozó információt, ezt kihasználva a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelettel megteremtettük az ún. „inverz” jelölés hazai jogszabályi alapjait.

A védjegy bevezetésével a Minisztérium kiemelt célja a fogyasztók megfelelő tájékoztatása, a választás lehetőségének biztosítása, valamint a GMO-mentes élelmiszerlánc alapjainak lefektetése. Mindezek megvalósulása a fogyasztói tudatosság növekedését segíti elő, hozzájárulva a GMO-mentes magyar mezőgazdaság fejlődéséhez és hírnevének erősítéséhez.

A „GMO-mentes termelésből” szöveggel ellátott állati eredetű termék azt jelenti, hogy az adott állat GMO-mentes takarmányt fogyasztott. Növényi eredetű termékek esetében a jelölés pedig azt jelenti, hogy a termék nem tartalmaz GMO-t. Növényi összetevők esetében akkor alkalmazható a jelölés, ha az adott növény géntechnológiával módosított változatát élelmiszerként vagy takarmányként engedélyezték az Unióban, de a jelölt élelmiszer nem tartalmazza az adott GM-növény semmilyen származékát. Jelenleg a kukorica, a szója, a repce, a gyapot és a cukorrépa forgalmazása engedélyezett az Unióban.

A GMO-mentes jelölés használata önkéntes. A rendeletben előírt feltételeknek való megfelelés esetén a gyártó a csomagoláson feltüntetheti a GMO-mentességet jelző szöveget. A jelölés megszerzéséhez a termék előállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevők nem tartalmaznak GMO-t, állati eredetű termékeknél azt is, hogy az állatokat GMO-mentes takarmánnyal etették és a GMO-mentes etetés ténye az élelmiszerláncban nyomon követhető.

A védjegynek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán keresztül történt lajstromozását követően a Minisztérium a tanúsítás feladatával a teljes mértékben állami tulajdonban álló Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft-t bízta meg.

Kijelenthetjük, hogy a rendelettel és a védjegy bevezetésével egy újabb, jelentős lépést tettünk a GMO-mentes mezőgazdasági stratégia sikeres megvalósításának irányába.