Az igazolás igénylésének menete

Az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztálya, mint a környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatósági feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 31. §-a értelmében kérelemre igazolást ad ki magyar és angol nyelven a Magyarországon köztermesztés céljára engedélyezett géntechnológiával módosított növényfajtákról, illetve ezek hiányában ennek tényéről. Ezen hatósági igazolás nem alkalmas egy adott szaporítóanyagnak, takarmánynak vagy élelmiszernek szánt árutétel genetikailag módosított fajtáktól való mentességének igazolására.


A kérelemnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  • a kérelmező neve, címe és elérhetőségei (meghatalmazás, amennyiben szükséges);
  • a kivitelre szánt növény előállítási helye, illetve fajtájának megnevezése;
  • a kért igazolás nyelve (magyar és/vagy angol) és példányszáma (maximum 5 darab).


A kérelem elbírálása, az eljárás folyamata

A kérelem elbírálásának határideje a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjának értelmében 8 nap.

A kérelmet az alábbi címre szükséges postán megküldeni:

     Agrárminisztérium 
     Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály
     1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.

Postai úton történő feladás esetén a gyorsabb ügyintézés érdekében a  kérelem elektronikus másolata az eredeti példány postai feladásával párhuzamosan megküldhető a VNnNkMCg6mWU22YZ21vQGFtLmdvdi5odQ==  elektronikus címre is. 

Az igazolások kiállításáról elektronikus formában vagy telefonon a kérelmező értesítést kap. Amennyiben a kérelmező személyesen kívánja a kért igazolásokat átvenni, azt az AM Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályán keresztül megteheti. Személyes átvétel esetén nem szükséges postán feladni a kérelem eredeti példányát, elegendő, ha az igazolások átvételekor a kérelmező magával hozza azt.

A magyar és angol nyelvű igazolások mintáját a kapcsolódó dokumentumok tartalmazzák.