Általános tájékoztatás a hatósági engedélyekről és a géntechnológiai hatóságokról

Általános tájékoztatás

A Magyarországon érvényben levő jogszabályok az uniós jogszabályoknak megfelelően a genetikailag módosított szervezetekkel (a továbbiakban: GMO-k) kapcsolatos tevékenységeket szigorú engedélyezési eljárásokhoz kötik. A szabályozás lényege, hogy minden géntechnológiai tevékenység – azaz természetes szervezet géntechnológiával való módosítása, géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása, GMO-k és az azokból előállított termékek zárt rendszerben való felhasználása, nem forgalomba hozatali célú kibocsátása, forgalomba hozatala, behozatala, kivitele, szállítása, valamint ártalmatlanítása – megkezdése előtt ki kell kérni az illetékes hatóság engedélyét.

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. tövény (a továbbiakban: géntörvény.) alapján kiadható engedélytípusok:

  • a természetes szervezetek géntechnológiával való módosítására,
  • géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozására,
  • a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek zárt rendszerben történő felhasználására,
  • nem forgalomba hozatali célú kibocsátására,
  • forgalomba hozatalára,
  • ártalmatlanítására,
  • az Európai Gazdasági Térség tagországain kívüli (harmadik ország) országból történő behozatalára,
  • harmadik országba történő kivitelére,
  • az Európai Gazdasági Térség tagországai közötti szállítására,
  • a géntechnológiával módosított növények és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények adott térségben egymás mellett folytatott termesztésére.


Géntechnológiai Hatóságok

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén történő (beleértve az élelmiszer-előállításban alkalmazott technológiai segédanyagokat is), illetve zárt rendszerű, valamint egyéb ipari célú géntechnológiai tevékenység esetén a hatósági jogkör gyakorlója az agrárminiszter, az engedélyezéssel kapcsolatos hatósági feladatokat pedig az Agrárminisztérium, Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztálya (környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóság) látja el.

A humán-egészségügyi vagy humán-gyógyszergyártási célú felhasználás és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetén az egészségügyi géntechnológiai hatósági jogkör gyakorlója az egészségügyi miniszter által kijelölt Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI). Ily módon pl. klinikai vizsgálatok elvégzéséhez, gyógyszerkutató- és fejlesztő-laboratórium létrehozásához vagy gyógyszergyártó hely engedélyezéséhez, abban az esetben, ha ott géntechnológiával módosított mikroorganizmusok – vagy azokból előállított termékek – felhasználására kerül sor, be kell szerezni az OGYÉI erre vonatkozó engedélyét.

A két területen működő hatóság egymás szakhatósága is egyben.
A szakhatósági állásfoglalás figyelembevétele a hatóság számára kötelező.


Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság

A kérelmet a hatóság a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (a továbbiakban: Géntechnológiai Bizottság, GEVB) számára véleményezés céljából megküldi. A hatóság a Géntechnológiai Bizottság véleményétől megfelelő szakmai indokok alapján eltérhet.

A Géntechnológiai Bizottság az érintett szakminisztériumok, a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a civil szervezetek által delegált szakértőkből áll. A jelenlegi tagok listája erre a hivatkozásra kattintva érhető el.