Az EU már az 1990-es évek elejétől megkezdte a GM szervezetekre vonatkozó jogi szabályozás kidolgozását, és specifikus szabályozást vezetett be a lakosság egészsége és a környezet védelme érdekében.

Az első jogszabály 1990-ben született meg (90/220/EGK irányelv), és a genetikailag módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátását szabályozta. Az irányelv a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozóan előzetes engedélyezési eljárást vezetett be.

Ezt követte a 2001/18/EK irányelv, amely elődjénél szigorúbb szabályozást tartalmaz. Előírja például, hogy bármely GMO környezetbe történő kibocsátását, illetve forgalomba hozatalát megelőzően környezeti kockázatértékelésre van szükség. Az engedélyezés érdekében a kérelmezőnek részletes dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza a környezeti kockázatértékelésre és az annak alapján szükséges biztonsági előírásokra vonatkozó információkat, termékek esetén a felhasználási útmutatóra, a címkézésre szolgáló javaslatot is. A kockázatértékelés az egészségügyi veszélyeket is felméri és elemzi, továbbá csak olyan GMO-k kaphatnak engedélyt, amelyeknek nincs káros hatása az emberi egészségre vagy a környezetre. Az irányelv a forgalomba hozatalt követően nyomon követési kötelezettséget is előír annak érdekében, hogy a hosszabb távú esetleges káros hatásokra is fény derüljön.

A genetikailag módosított mikroorganizmusok engedélyezésére a 90/219/EK irányelv vonatkozik, amelyet a 98/81/EK irányelv módosított, amely a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról szóló 2009/41/EK irányelv kiegészített.

További fontos jogszabályok:

  • 1829/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról;
  • 1830/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon-követhetőségéről és címkézéséről;
  • 1946/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről.
  • 503/2013/EU bizottsági rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról
  • 2015/412 irányelv a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról