Az ország nyolc nagy városába – Gödöllőre, Mosonmagyaróvárra, Pécsre, Keszthelyre, Debrecenbe, Egerbe, Kecskemétre és Szarvasra szervezett a Vidékfejlesztési Minisztérium GMO Roadshow-t 2012 novemberében és decemberében. A rendezvényeken a tudomány, a civil szféra és a hatóság képviselői tartottak előadásokat, ami több száz érdeklődőt, köztük számos gazdálkodót vonzott.

A tudomány, a hatóság és a civil szektor képviselői tartottak előadásokat. Fotó: VM

A GMO Road Show lehetőséget biztosított arra, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium megismerje az érdeklődők GMO-kkal kapcsolatos álláspontját, esetleges problémáit, felmerülő kérdéseit, valamint hogy ezekre megfelelő megoldások és válaszok szülessenek.


A konstruktív szakmai, tudományos viták mellett a gazdálkodók, diákok, egyetemi oktatók és a hatóság is új élményekkel gazdagodott, valamint új tapasztalatokat szerzett. Több alkalommal előremutató eszmecsere alakult ki a GMO-k társadalmi, gazdasági, környezeti és mezőgazdasági vonatkozásairól, a hagyományos és GM növények együtt termesztésével kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekről, valamint a GM növények jövőjéről.

A géntechnológia a mai napig heves viták középpontjában áll. Sokak szerint kulcsszerepe lehet az emberiség XXI. századi gazdasági fejlődésében. Vívmányai felhasználhatók akár a növénytermesztésben, akár az állattenyésztésben, az orvoslásban, a környezetvédelemben. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy az élő szervezetek genetikai módosítása visszafordíthatatlan, az újonnan létrehozott GMO számos veszélyt hordozhat magában. A GMO-k komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, a környezetbe kibocsátott genetikailag módosított szervezetek veszélyeztethetik a biológiai sokféleséget, megbonthatják az ökológiai egyensúlyt, veszélyeztethetik élővizeink, a levegő és az élelem tisztaságát. Másrészt maga a technológia is számos gazdasági, társadalmi problémát vet fel, valamint a géntechnológia olyan kockázatokat is rejthet magában, amelyeket jelenlegi tudásunkkal felbecsülni sem tudunk.

Telt ház Debrecenben. Fotó: VM

A felsorolt lehetséges veszélyeket figyelembe véve az emberek és a háziállatok egészsége, védelme, a környezet és az egész élővilág megőrzése érdekében maximálisan törekedni kell az elővigyázatosság elvének alkalmazására, a folyamatok nyomon követésére, és a várható hatások, kockázatok pontos felmérésére, becslésre. Azaz továbbra is fenn kell tartani hazánk GMO-mentes mezőgazdaságát, amelyet a új Alaptörvény is egyértelműen megfogalmaz, gondolva nem csak a jövő nemzedékekre, az egészség és a környezet biztonságára, hanem a GM-mentes státuszunkból fakadó és fokozatosan növekvő piaci versenyelőnyünkre is, s ebből fakadó gazdasági érdekeinkre.

(Vidékfejlesztési Minisztérium)