SNIF - GMO-k nem forgalomba hozatali célú (kísérleti) kibocsátásának engedélyezésével kapcsolatos ÚJ információk

SNIF - GMO-k nem forgalomba hozatali célú (kísérleti) kibocsátásának engedélyezésével kapcsolatos ÚJ információk

A GMO-k nem forgalomba hozatali célú kibocsátásának (szabadföldi és kísérleti kibocsátás) európai uniós szintű konzultációja az alábbiak szerint történik.

Bejelentkezés az ESFC felületére:

1.      A kérelmezőnek az ESFC felület elérése érdekében az EU hitelesítési bejelentkezésen keresztül (EU Authentication Login) felhasználói fiókot szükséges igényelnie. A felhasználó fiókot az alábbi linken lehet igényelni:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

2.   Amennyiben már rendelkezik felhasználói fiókkal (EU Login), az ESFC felületet az alábbi linken keresztül egyenesen el tudja érni: 

https://webgate.ec.europa.eu/esfc

SNIF összeállítása és benyújtása az ESFC felületen:

Az alábbi lépéseken keresztül kerül bemutatásra, hogy hogyan szükséges létrehozni a megfelelő dokumentációt:

1.    Válassza ki a listából a GMO-t. Ezután válassza ki az engedélyezés típusát (Authorisation type) jelen esetben „GMO-k vagy a GMO-k kombinációjának nem forgalomba hozatali célú szándékos kibocsátása”-t (Deliberate release of GMO or a combination of GMOs for any other purpose than for placing on the market). A kérelmek (Application) című listából válassza ki az „Összesített bejelentési formanyomtatvány a magasabb rendű növényektől eltérő, géntechnológiával módosított szervezetek kibocsátására”-t (Summary notification for the release of genetically modified higher organisms other than higher plants, or genetically modified higher plants = SNIF). Válassza ki az adott tagállamot (amelynek területén a kibocsátásra sor kerül) és annak illetékes hatóságát (MS-CA). Ez a hatóság később megváltoztatható. Kattintson a „Folyamat indítása” (Start process) gombra.

2.    A kérelmezőnek a SNIF minden egyes részét ki kell töltenie az A-tól a J-ig, kiemelt figyelmet szükséges fordítani a kötelezően kitöltendő mezőkre.

3.    Ha minden információ megadásra került, kattintson a „Küldés” (Submit) gombra. A tagállami illetékes hatóságtól (MS-CA) dátummal és ügyintézési számmal ellátott visszaigazoló e-mailt kell kapnia. A "Bejelentés beérkezett" (Application received) felirat jelenik meg. A feltöltésre került összefoglaló konzultáció céljából 30 napra (naptár szerinti) megküldésre kerül az Európai Bizottságnak és a többi tagállam illetékes hatóságának. Az Európai Bizottság közzéteszi az összefoglalót a GMO-nyilvántartásban.

4. A kezdeményező tagállam illetékes hatósága kezeli a konzultációs időszakban felmerülő észrevételeket és kifogásokat. Ennek eredményeképpen előfordulhat, hogy hiánypótlási felhívásra kerül sor (további részletek a felhasználói kézikönyv 93. oldalán). Amennyiben a hiánypótlási felhívásban hivatkozott szakaszok vagy alszakaszok egyes részei zárva maradnak, akkor a hiánypótlás ideje alatt és annak keretén belül további információkat adhat meg üzenetben, valamint dokumentumokat is csatolhat, mielőtt újra benyújtja a kérelmet.

5. Bármelyik tagállam illetékes hatósága elkérheti a teljes kérelmet (a kérelemben található összes adat elérése érdekében). Ez nem az ESFC felületen történik.

6.   Amennyiben a kibocsátás engedélyezésre kerül, a kibocsátás befejezését követően a kérelmezőnek az eredményekről szóló kibocsátási jelentést fel kell töltenie a 2001/18/EK irányelv 10. cikke szerint.

7.   A kibocsátási kérelem elutasítása esetén a SNIF továbbra is elérhető a GMO- nyilvántartásban.

Megjegyzés:

Az EFSA-nak nincs szerepe az irányelv B. része szerinti GMO-kérelmeknél, ezért az átláthatósági rendelet nem érinti a szolgáltatott információkat. A bejelentésről azonban valamennyi tagállami illetékes hatóságát tájékoztatni szükséges, akiknek hozzáférése lehet a kérelem teljes tartalmához, és a konzultáció során kifogást emelhetnek vagy észrevételeket tehetnek, ami hiánypótlásokhoz vezethet.