A felelősségről és jogorvoslatról szóló kiegészítő jegyzőkönyv létrejöttének és tartalmának ismertetése

A Cartagena Jegyzőkönyv 27. cikkelye felhatalmazta a Részes Feleket a 2004. évi, Kuala Lumpurban tartott konferencián, hogy kezdjék meg az élő, módosított szervezetek (Living Modified Organisms, LMO-k) országhatárokon történő átviteléből való károkért viselt felelősségre és az ilyen károkkal összefüggő jogorvoslatra vonatkozó nemzetközi szabályozás kidolgozását. Az előzetes tárgyalásokat hosszadalmas szakmai munka követte. A folyamat hat év után fejeződött be, majd 2010. október 16-án a Cartagena Jegyzőkönyv 160 részes állama egyhangúan elfogadta az ún. Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvet a felelősségről és a jogorvoslatról.

Az új nemzetközi egyezmény az adminisztratív eljárásokra tartalmaz jogilag kötő erejű szabályokat. Az új szabályok lehetővé teszik a csatlakozott országok illetékes hatóságai számára, hogy az élő, módosított szervezetek élővilágra gyakorolt káros hatása esetében az ilyen termékek forgalmazóit felelősségre vonják, és megköveteljék tőlük a károk helyreállítását.

A Kiegészítő Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alapjául a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szolgál. Az irányelv jogharmonizációja az EU tagállamai közül az elsők között valósult meg Magyarországon.

A hazai jogszabályok az irányelvnek a hazai jogba való átültetését megelőzően is tartalmaztak környezeti kárfelelősségi rendelkezéseket. Ezáltal a Kiegészítő Jegyzőkönyv teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió belső jogrendjével, jelenleg működő gyakorlatával.

Hazánknak a Kiegészítő Jegyzőkönyv iránti politikai elkötelezettség kinyilvánítása a magyar EU elnökség idején komoly diplomáciai sikert jelentett, hiszen 2011. május 11-én Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter írta alá Magyarország nevében, valamint az Európai Unió részéről is, közösen Janez Potočnik akkori EU biztossal. A Kiegészítő Jegyzőkönyvet további 14 uniós tagállam is aláírta a magyar elnökség ideje alatt.

Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyv 2018. március 5-én lépett hatályba.