Tóth Katalin a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Dél-Koreában képviseli hazánkat a Biodiverzitás Konferencián, a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek konferenciáján.

Az idei konferencia kiemelt témája, hogy miként lehet beépíteni a biológiai sokféleség megőrzésének szempontjait más területek stratégiai tervezési folyamataiba, fejlesztési terveibe, azaz például a fenntartható fejlődés stratégiába, a klímastratégiába, a közlekedés-fejlesztési tervekbe, az agráriumba.

Élővilágunk megőrzése mindannyiunk feladata. Az iparnak, a közlekedésnek, a mezőgazdaságnak kötelessége  a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához ezeket a szempontokat figyelembe vennie -emelte ki a helyettes államtitkár. A növényi genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés szabályait úgy kell kidolgozni, hogy az azok felhasználásából eredő hasznok elosztása igazságosan történjen. Hazánk rendkívül gazdag biodiverzitással rendelkezik, mely az egész világ számára értékes.
A helyettes államtitkár a konferencián felszólalásában kiemelte, Magyarország célja mind a vadon élő, mind a mezőgazdaságban használt fajták genetikai változatosságának megőrzése. Ez utóbbi csak folyamatos, magas szintű génmegőrzési munkával lehetséges, hívta fel a figyelmet beszédében a helyettes államtitkár. E cél megvalósítása érdekében lett önálló intézmény a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ. A NöDiK őrzi mezőgazdasági célú növényeink szaporítóanyagait, míg az intézmény keretein belül kialakított Pannon Magbank a vadon élő növényeinkét.
Tóth Katalin fontosnak nevezte, hogy a GMO-k termesztése tekintetében Magyarország egyértelmű és határozott álláspontot képvisel és a zéró tolerancia elvét követi. Meggyőződésünk, hogy csak így lehet elérni azt a célt, amit új Alaptörvényünk is megfogalmaz, a magyar mezőgazdaság GMO-mentességének megőrzését. Mind hazai, mind európai uniós, mind nemzetközi szinten ezért dolgozunk, amit az is jól mutat, hogy az ülésen résztvevő hazai szakértők több témakörben (a GMO-k felhasználásának társadalmi és gazdasági hatásai, a GMO-k engedélyezésével kapcsolatos kockázatértékelési útmutató kidolgozása) vállaltak vezető szerepet annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is olyan döntések szülessenek, amelyek összhangban állnak a GMO-kkal kapcsolatos magyar törekvésekkel.

(FM Sajtóiroda)