A hagyományos, az ökológiai (bio) és a GM termesztés ún. egymás mellett történő termesztési feltételeinek (koegzisztencia) kidolgozása az EU-ban fontos feladat. Az Európai Unió azonban a szabályozást a tagállamok hatáskörébe utalja. A Bizottság ugyanakkor 2003-ban kiadott egy ajánlást (2003/556/EK ajánlás), amely a tagállamok számára iránymutatásul szolgál a nemzeti jogalkotáshoz. A jogszabály-alkotási munka minden tagállamban megindult, azonban eddig csupán néhány tagállam léptetett hatályba ilyen rendelkezéseket. Magyarország 2006-ban a géntechnológiai tevékenységről szóló törvényben és FVM rendeletben fektette le az együtt-termesztés részletes szabályait (86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet).