A kapcsolódó nemzetközi jegyzőkönyvekről jogszabályi hivatkozásokkal

A Biológiai Sokféleség Egyezmény a genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységekre is kiterjed, ezért a Részes Felek, vagyis a csatlakozott országok és szervezetek, 1995 és 2000 között kidolgoztak egy részletes szabályozást, amelyet 2000. január 29-én fogadtak el Cartagena Jegyzőkönyv (továbbiakban: Jegyzőkönyv) néven. Az új jegyzőkönyvet Magyarország az elsők között, 2000 májusában írta alá.

A Jegyzőkönyv 2003. szeptember 11-én lépett hatályba, a Magyar Országgyűlés a 2004. évi CIX. törvény hirdette ki. A 171 Részes Fél listája a http://www.cbd.int/convention/parties/ honlapon érhető el.

A Jegyzőkönyv végrehajtásának szabályairól a Részes Felek kétévente megrendezésre kerülő találkozóin egyeztetnek. Az ülések során olyan döntések születnek, amelyek elősegítik a Jegyzőkönyvben foglalt célok hatékony megvalósulását.

A Cartagena Jegyzőkönyv 27. cikkelye felhatalmazta a Részes Feleket a 2004. évi, Kuala Lumpurban tartott konferencián, hogy kezdjék meg az élő, módosított szervezetek (Living Modified Organisms, LMO-k) országhatárokon történő átviteléből való károkért viselt felelősségre és az ilyen károkkal összefüggő jogorvoslatra vonatkozó nemzetközi szabályozás kidolgozását. Az előzetes tárgyalásokat hosszadalmas szakmai munka követte. A folyamat hat év után fejeződött be, majd 2010. október 16-án a Cartagena Jegyzőkönyv 160 részes állama egyhangúan elfogadta az ún. Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvet a felelősségről és a jogorvoslatról.

A Kiegészítő Jegyzőkönyvet 2011. május 11-én Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter írta alá Magyarország nevében, valamint az Európai Unió részéről is, közösen Janez Potočnik akkori EU biztossal. Jelenleg 41 ország csatlakozott az új nemzetközi szabályozáshoz, amely 2018. március 5-én lépett hatályba.

Az említett jegyzőkönyvekről további, részletes leírás a jobboldalon található "Kapcsolódó oldalak" szekció hivatkozásain keresztül érhető el.