Az EU GMO-kat érintő szabályozási rendszere jogszabályi hivatkozásokkal

Az Európai Unióban csak olyan élelmiszer vagy takarmány hozható forgalomba vagy köztermesztésbe, amelyet előzőleg hivatalos hatósági engedélyezési eljárás során jóváhagytak. Jelenleg a kereskedelmi célú termékek, így a genetikailag módosított szervezetet (a továbbiakban: GMO-t) tartalmazó termékek forgalmazásának engedélyezése kívül esik a tagállami hatáskörön. A GMO-k kísérleti célú kibocsátásáról viszont a tagállamok saját hatáskörükben dönthetnek, a 2001/18/EK irányelv 2015. évi módosítása óta pedig az EU-ban engedélyezett GMO-k termesztését is korlátozhatják területükön.

Fentiek értelmében, ha egy adott GMO-t az EU-ban engedélyeztek élelmiszer- vagy takarmánycélú felhasználásra, akkor az áruk szabad áramlása okán azt forgalomba lehet hozni az Unió teljes területén, így Magyarországon is. Az élelmiszerek és takarmányok esetében a GMO-ból előállított, illetve az azt tartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra az uniós jogszabályok kötelező jelölést írnak elő. Ugyanakkor bizonyos állati eredetű termékek kívül esnek a jelölési kötelezettségen, ilyenek pl. a méhészeti termékek és a GM takarmányt fogyasztó állatok teje, húsa vagy tojása. A tagországok azonban nemzeti hatáskörben szabályozhatják, hogy mely esetekben lehet feltüntetni az élelmiszereken vagy takarmányokon a GMO-mentességre vonatkozó információt, így ezt kihasználva a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelettel Magyarországon lefektetésre kerültek az ún. „inverz” jelölés jogszabályi alapjai.

A GM termékek engedélyezésére vonatkozó döntéshozatalban részt vesz az Európai Bizottság, az Európai Unió tudományos tanácsadó testületeként az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) és a tagállamok. A döntés előtt elvégzik az adott termék környezeti és egészségügyi kockázatértékelését. Az engedélyezésre az Európai Bizottság az EFSA véleménye alapján tesz javaslatot, amelyről a tagállamok szavaznak. A tagállamok szavazata az adott tagállam lakosságának és területének arányosított értéke.

Az Európai Unióban eddig két géntechnológiával módosított növényt engedélyeztek termesztésre: a MON810 GM kukoricát és az Amflora GM burgonyát. Utóbbit két év után visszavonták a piacról a Magyarország által indított, és megnyert európai bírósági per ítélete alapján. Magyarországon mindkét GM fajta termesztése tilos, ahogy minden GM növény termesztése is.

További információk a kapcsolódó Európai Uniós jogszabályokról a jobboldalon található "Kapcsolódó oldalak" szekció „Európai Uniós jogszabályok” oldalán olvashatók.