Mon 810 kukorica és Amflora burgonya

A MON 810 genetikailag módosított kukorica fajtakör termesztésére vonatkozó moratórium

2005. január 20-án az akkori földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a MON 810 kukoricavonalból származó beltenyésztett vonalak és hibridek vetőmagjának Magyarország területén történő előállítása, felhasználása, forgalmazása, illetve Magyarország területére történő behozatala vonatkozásában tilalmat rendelt el. A 2005-ben meghozott tilalom, valamint a 2009-ben megújított védzáradék hazai tudományos eredményeken alapul.

A legfontosabb hazai tudományos publikációk a moratórium vonatkozásában:

Darvas B. szerk. (2006): Mezőgazdasági géntechnológia – Elsőgenerációs GM-növények. Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága, Budapest. 1–163. old.

Székács, A., Lauber, É., Juracsek, J. and Darvas, B. (2010): Cry1Ab toxin production of MON 810 transgenic maize. Environ. Toxicol. Chem., 29: 182–190. p.

Székács, A., Lauber, É., Takács, E. and Darvas, B. (2010): Detection of Cry1Ab toxin in the leaves of MON 810 transgenic maize. Anal. Bioanal. Chem., 396: 2203–2211. p.

Darvas B. és Székács A. szerk. (2011): Az elsőgenerációs géntechnológiai úton módosított növények megítélésének magyarországi háttere. Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága, Budapest. 1–107. oldal. 

Darvas, B. and Székács, A. Eds (2011): Hungarian Background on Views of 1st Generation Genetically Modified Plants. Agricultural Committee of the Hungarian Parliament, Budapest. 108–213. p.

Székács, A. and Darvas, B. (2011): Environmental assessment of MON 810 maize in the Pannonian Biogeographical Region. Acta Phytopathol. Entomol. Hung., 47: 307–320. p.

Takács, E., Darvas, B. and Székács, A. (2011): Analytical difficulties and certain biological aspects of Cry1Ab toxin determination in MON 810 genetically modified maize. Acta Phytopathol. Entomol. Hung., 47: 293–306. p.

Székács, A., Weiss, G., Quist, D., Takács, E., Darvas, B., Meier, M., Swain, T. and Hilbeck, A. (2012): Inter-laboratory comparison of Cry1Ab toxin quantification in MON 810 maize by enzyme immunoassay. Food Agric. Immunol., 23: 99–121. p.


Az Amflora genetikailag módosított burgonyára vonatkozó moratórium

A keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából a GM burgonyaterméknek (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint Magyarország területén történő forgalomba hozatalát a tilalom visszavonásáról szóló rendelkezés közzétételének napjáig tartó hatállyal a géntechnológiai hatóság a XXI/443/3/2010. ügyiratszámú, 2010. május 17-én kelt határozatában megtiltotta.

Ugyanabban a határozatban a géntechnológiai hatóság megtiltotta továbbá az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fent említett GM burgonyából előállított takarmány Magyarország területén történő forgalomba hozatalát és felhasználását, illetve az ilyen burgonyának Magyarország területén az élelmiszerekben vagy egyéb takarmányokban való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulását a tilalom visszavonásáról szóló rendelkezés közzétételének napjáig tartó hatállyal.

A fent említett határozatok részletes indoklást tartalmaznak az Amflora GM burgonya egészségügyi és környezeti kockázatairól, amelyek a jobb oldalon található kapcsolódó anyagok menüpontban elérhetőek.