Hazánk kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított növényekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Ennek érdekében már 2006-ban az akkori öt parlamenti párt egymással egyetértve fogalmazta meg Magyarország GMO-mentes stratégiáját, annak eléréséhez és megőrzéséhez kapcsolódó feladatok megvalósítási folyamatát (53/2006. (XI. 29.) OGY határozat). Azóta ez a stratégia nem változott, sőt, a 2012. január 1-től hatályos új Alaptörvényünk XX. cikke is rögzíti, hogy:

„XX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.”

Magyarországon a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezett először a genetikailag módosított szervezetekről. Ennek 9. §-a kimondja, hogy ilyen szervezetek létrehozása, a velük folytatott kísérletek, termesztésük, az országba való behozataluk, illetve az országból történő kivitelük csak külön törvényben meghatározott feltételekkel és módon történhet meg.

Így került elfogadásra Magyarországon, a közép-kelet európai országok közül elsőként, a géntechnológiai tevékenységeket szabályozó törvényünk (a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, továbbiakban: géntörvény). A géntörvény alapján minden géntechnológiai tevékenység engedélyköteles.

A géntörvényt az európai uniós jogszabályokkal való összhang megteremtése és egyes kérdések hatékonyabb szabályozása érdekében az Országgyűlés az elfogadása óta több ízben módosította, amely így segíti a 2006-ban ötpárti egyetértéssel elfogadott országgyűlési határozat céljainak teljesítését, biztosítja, hogy az Európai Unióban jelenleg engedélyezett géntechnológiával módosított növényeket (MON810 GM kukorica és Amflora GM burgonya), illetve az Európai Unió által a jövőben esetlegesen engedélyezendő újabb géntechnológiával módosított fajtákat ne lehessen korlátok nélkül bevonni a köztermesztésbe Magyarországon. A törvény 2012-es módosítása fokozott védelmet biztosít a hagyományos és az ökológiai gazdálkodásból élőknek és fontos eleme a génbankok védelme is.

A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó uniós irányelvek rendelkezései átültetésre kerültek a géntörvénybe és a vonatkozó hazai rendeletekbe. A GMO-kra vonatkozó uniós rendeleteket pedig csatlakozásunk napjától Magyarországon is közvetlenül alkalmazni kell.

A géntechnológiai tevékenységet szabályozó törvényekről, rendeletekről és országgyűlési határozatokról az alábbi „Kapcsolódó jogszabályok” oldalon tájékozódhat.