korábban: Géntechnológiai Testület

Jogszabályi hivatkozások:

A Bizottság tagjai (2015):

 

NÉV

DELEGÁLÓ

SZAKTERÜRLET

DR. BARDÓCZ ZSUZSA
MTA doktora, egyetemi tanár

Környezet- és természetvédő civil szervezetek

táplálkozástudomány, toxikológia

DR. BÉKÉSI LÁSZLÓ
PhD, habil., tudományos főmunkatárs,

Földművelésügyi Minisztérium (természetvédelem)

állatorvos-tudományok, virológus-immunológus szakállatorvos, halászati szakmérnök, halkórtan, parazitológia, méhkórtan

DR. BENKŐ MÁRIA
MTA doktora,  tudományos tanácsadó, egyetemi magántanár

MTA (állatorvos-tudomány)

állatorvos-tudomány, virológia, molekuláris genetika

DR. DÓSA ÁGNES
tudományos főmunkatárs

MTA (jogtudomány)

jogtudomány

FIDRICH RÓBERT
MTVSZ programfelelős

Környezet- és természetvédő civil szervezetek

környezetpolitika, informatika, fenntartható fejlődés

DR. HESZKY LÁSZLÓ
MTA rendes tagja, professzor emeritus (elnök)

Földművelésügyi Minisztérium (ipar)

növénygenetika, növénynemesítés és biotechnológia

DR. HORVÁTH ANDRÁS
PhD, tudományos munkatárs (titkár)

MTA (környezettudomány)

növényökológia, természetvédelem

DR. KUKOLYA JÓZSEF
tudományos főmunkatárs

Nemzetgazdasági Minisztérium (kutatás-fejlesztés)

mikrobiológia, biotechnológia

DR. MELEGH BÉLA, intézetigazgató egyetemi tanár

MTA (orvostudomány)

orvostudomány, genetika

DR. MÉZES MIKLÓS
MTA levelező tagja, tanszékvezető egyetemi tanár

Emberi Erőforrások Minisztériuma (oktatás)

takarmányozástan, takarmány-toxikológia

DR. MURÁNYI ATTILA
MTA doktora, tudományos tanácsadó

Földművelésügyi Minisztérium (mezőgazdaság)

talajtan, környezetvédelem, ökológiai gazdálkodás

NAGY DÉNES

Környezet- és természetvédő civil szervezetek

ökológia, természetvédelem, környezetvédelem

NESZLÉNYI KÁLMÁN

Fogyasztóvédelmi céllal bejegyzett civil szervezetek

GMO kimutatás, laboratóriumi vizsgálatok

DR. PAUK JÁNOS
MTA doktora, kutatási igazgató

MTA (agrártudomány)

növény-biotechnológia, növénynemesítés

DR. RASKÓ ISTVÁN
MTA doktora, emeritus professzor 

MTA (genetika)

humán genetika

DR. SZABÓ GÁBOR
tudományos főmunkatárs, osztályvezető

Egészségvédelmi céllal bejegyzett civil szervezetek

molekuláris biológia és genetika, állati géntechnológia

DR. SZALAI CSABA
MTA doktora, egyetemi tanár, igazgatóhelyettes

Emberi Erőforrások Minisztériuma (egészségügy)

molekuláris genetika, immunológia

DR. SZÉKÁCS ANDRÁS
MTA doktora, c. egyetemi tanár, igazgató

Földművelésügyi Minisztérium (környezetvédelem)

környezetanalitika, ökotoxikológia, növényvédelem

TÖMÖRI BALÁZS
kampányfelelős (Greenpeace)

Környezet- és természetvédő civil szervezetek

környezetvédelem