A Cartagena Jegyzőkönyv 27. cikkelye felhatalmazta a Részes Felek konferenciáját, hogy az első találkozóján kezdje meg és négy éven belül fejezze be az élő, módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléből származó károkért viselt felelősségre és az ilyen károkkal összefüggő jogorvoslatra vonatkozó nemzetközi szabályozás kidolgozását. A Jegyzőkönyv részes feleinek első, Kuala Lumpurban tartott találkozóján kezdődtek meg a tárgyalások. Ez a hosszadalmas munka hat év után fejeződött be a Részes Felek 5. találkozóján. 2010. október 16-án a Cartagena Jegyzőkönyv 160 részes állama egyhangúlag elfogadta a Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó ún. Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvet a felelősségről és jogorvoslatról.

Az új nemzetközi egyezmény az adminisztratív eljárásokra tartalmaz jogilag kötő erejű szabályokat. Az új szabályok lehetővé teszik a csatlakozott országok illetékes hatóságai számára, hogy az élő, módosított szervezetek élővilágra gyakorolt káros hatása esetében az ilyen termékek forgalmazóit felelősségre vonják, és megköveteljék tőlük a károk helyreállítását.

A Kiegészítő Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alapjául a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezetvédelmi felelősségről szóló 2004. április 21-ei 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szolgál. Az irányelv jogharmonizációja az EU tagállamai közül az elsők között valósult meg Magyarországon. A vonatkozó természetvédelmi és vízjogi szabályok az irányelvnek megfelelően módosultak. Így hazánkban adottak a Kiegészítő Jegyzőkönyv végrehajtásának feltételei.

A hazai jogszabályok az irányelvnek a hazai jogba való átültetését megelőzően is tartalmaztak környezeti kárfelelősségi rendelkezéseket. Ezáltal a Kiegészítő Jegyzőkönyv teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió belső jogrendjével, jelenleg működő gyakorlatával.

A Kiegészítő Jegyzőkönyv iránti politikai elkötelezettség kinyilvánítása az aláírással a magyar EU elnökség számára komoly diplomáciai sikert jelentett, hiszen 2011. május 11-én Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter írta alá Magyarország nevében, valamint az Európai Unió részéről is, közösen Janez Potocnik EU biztossal. A Kiegészítő Jegyzőkönyvet további 14 uniós tagállam is aláírta a magyar elnökség ideje alatt.

2013. december 9-én Magyarország a ratifikációs folyamat elindításával huszadik országként csatlakozott a Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz.